Pirmadienis, 2021-03-08, 12:12 PM
Labas, Svečias | RSS
Pagrindinis | Viduriniosios Kolonos ritualas - Dark-Reality Forum | Mano profilis | Prisijungti
[ Nauji laiškai · Nariai · Forumo taisyklės· Paieška · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Nord, BlackSister  
Dark-Reality Forum » Skaitykla ir Poezija » Straipsniai » Viduriniosios Kolonos ritualas
Viduriniosios Kolonos ritualas
judasData: Sekmadienis, 2008-05-18, 11:23 AM | Message # 1
Magistras
Grupė: Narys
Žinutės: Save127
Statusas: Offline
(The Middle Pillar ritual)
pagal Konstantinos (http://www.sacred-magick.com)

Ritualas nėra apsauginis, tačiau turėtų būti atliekamas kasdien.
Viduriniosios Kolonos ritualas aktyvuoja energetinius žmogaus kūno centrus, atitinkančius kabalistinio Gyvybės medžio 10 Sefirot. Centrai aktyvuojami ištarus Jėgos/Valdžios žodžius, priskiriamus atitinkamoms Sefirot.
Kai kurie magai drauge su dieviškaisiais Jėgos žodžiais taria ir atitinkamos Sefirah angelų ir angelų rangų vardus, tačiau tai nėra būtina.
Autorius (Konstantinos – pastaba) mano, kad atitinkamos Sefirah dieviškųjų Jėgos žodžių tarimas 3-4 kartus yra pakankamas, kad būtų užmegztas gana stiprus ryšys su kiekvienu energetiniu centru.
Praktiniais tikslais šis ritualas gali būti atliekamas iškart po mažųjų pentagramos arba heksagramos išlaisvinamųjų ritualų. Konkrečių maginių apeigų (ceremonijų) metu Viduriniosios kolonos ritualas turėtų būti atliekamas tą ritualo dalį, kai būtina sukaupti energijos tam tikram tikslui.

I. Stovėkite veidu į Rytus ir pradėkite ritmiškai kvėpuoti (vadinamuoju keturių kartų kvėpavimu):

• iškvėpkite iš plaučių orą mintyse skaičiuodami iki 4;
• įkvėpkite skaičiuodami iki 4, kol pajusite, kaip oras spaudžia gerklas;
• sulaikykite kvėpavimą skaičiuodami mintyse iki 4;
• skaičiuodami iki 4 iškvėpkite orą, kol plaučiai ištuštės.

Įsivaizduokite virš galvos švytinčią skaisčiai baltos šviesos sferą.
II. Susitelkę į baltąją sferą virš galvos, lėtai, aiškiai ir pusiau šnabždomis tarkite: EHIEH (ehhei-jei). Tarkite iškvėpdami iš plaučių orą, matykite ir jauskite sferą švytint ryškiau. Kartokite 2-3 kartus arba tol, kol pajusite, kad baltoji šviesa švyti kaip mažytė saulė.
III. Po iškvėpimo „nutieskite“ šviesos spindulį žemyn pro galvą į gerklės centrą. Po iškvėpimo įsivaizduokite gerklės centre švytinčią levandų spalvos sferą. Įsitikinkite, kad vis dar įsivaizduojate pastarosios sferos ryšį (liniją) su baltąja sfera virš galvos. Ritualo metu minėtuoju baltos šviesos spinduliu laipsniškai sujungsite visus kūno energetinius centrus. Išlaikykite ritmišką kvėpavimą ir po kito iškvėpimo ištarkite: YOD HEH VAV HEH ELOHIM (yode-heh-vahv-heh el-ohym). Kartokite 2-3 kartus, kaskart įsivaizduodami vis labiau ryškėjančią levandišką sferą . Pajuskite sferos pulsavimą kakle.
IV. Kai jausitės pasirengę, po kito iškvėpimo „tieskite“ baltos šviesos spindulį iš levandiškosios sferos į saulės rezginį. Toliau tęskite ritmišką kvėpavimą, o pasijutę pasirengę, iškvėpkite ir ištarkite: YOD HEH VAV HEH ELOAH VEDAATH (yode-heh-vahv-heh el-oh-ah v‘dah-aht). Kartokite Jėgos žodžiu 2-3 ar daugiau kartų, ir pajuskite šios sferos šilumą viduje. Iki tęsdami ritualą toliau, įsitikinkite, kad visas sferas įsivaizduojate sujungtas baltos šviesos spinduliu.
V. Kai jausitės pasirengę, po iškvėpimo „tieskite“ baltos šviesos spindulį iš paskutiniosios sferos į tarpkojo centrą. Įsivaizduokite ten glūdinčią violetinę sferą, ištarkite: SHADDDAI EL CHAI (šah-dai el chai). Kartokite 2-3 kartus, ir pajuskite šią sferą savyje.
VI. Kai jausitės pasirengę tęsti, įkvėpdami „tieskite“ baltos šviesos spindulį iš paskutiniosios sferos į tarp pėdų esantį plotą. Išlaikykite nurodytą kvėpavimo būdą ir įsivaizduokite švytinčią juodos energijos sferą, pusiau susiliejusią ir persidengusią su žeme. Po iškvėpimo ištarkite: ADONAI HA-ARETZ (ah-doe-nye ha ah-rec). Kartokite Jėgos žodžius 2-3 kartus, ir įsivaizduokite ryškėjančią sferą. Pajuskite ten pulsuojančią energiją.
VII. Tęskite ritmišką kvėpavimą ir sutelkite jumyse „stovinčią“ Koloną. Įsitikinkite, kad įsivaizduojate visas penkias atitinkamomis spalvomis švytinčias sferas, sujungtas baltos šviesos spinduliu.
VIII. Tolesnė ritualo dalis – šių sferų energijos panaudojimas. Įkvėpdami pajuskite visų sferų energiją, kylančią nuo pėdų pro kūną į baltąją sferą virš galvos. Toliau po iškvėpimo pajuskite šią energiją sprogstant, plyštant iš baltosios sferos ir krintant aplink jūsų kūną į tamsiąją sferą apačioje. Kartokite 7-8 kartus. Atlikdami šią ritualo dalį turėtumėte jausti didžiulį kūnu judantį energijos kiekį.
Energiją perleidę per save ar panaudoję ją kitiems tikslams, tęskite ritmišką kvėpavimą ir įsivaizduokite jumyse esančią Viduriniąją Koloną pamažu blankstant ir mažiau švytint po kiekvieno iškvėpimo. Vis dar turėtumėte jaustis kupini energijos, tik labiau atsipalaidavę, nes leidžiate energijos pertekliui išsisklaidyti. Šitaip baigiamas ritualas.

Komentarai

„ Tegu visa, ką darytum, būna Įstatymas“

Vidurinioji kolona yra centrinė kabalistinio Gyvybės medžio Kolona. Ji taip pat vadinama Pusiausvyros, Sąmonės ir Įšventinimo kolona. Ji yra pusiausvyra tarp Gailestingumo ir Teisingumo kolonų, atitinkančių dvi Gamtos priešybes arba polius. Norint teisingai suvokti Viduriniąją koloną, būtina išsiaiškinti kitų dviejų Kolonų, kurių vidury esti Vidurinioji, prigimtį.
Viduriniąją koloną sudaro Sefirot Keter, Tiferet, Jesod ir Malkut. Daat, neregimoji Sefirah, taip pat yra Viduriniosios kolonos dalis, tačiau pažodiškai nėra laikoma tikra Sefirah. Vidurinioji kolona išreiškia Gamtos pusiausvyros principą. Teisingumo kolona, kurią sudaro Sefirot Binah, Geburah ir Hod, atitinka pasyvųjį Gamtos aspektą. Gailestingumo kolona, sudaryta iš Sefirot Hokmah, Chesed ir Netzach, atitinka aktyvųjį Gamtos aspektą.

Gailestingumo ir Teisingumo kolonos simbolizuoja individo psichikoje veikiančius faktorius arba principus – tai individo prigimties sudėtinės dalys. Jungo psichologijoje Kolonos atitinka Animus ir Anima aspektus. Animus yra kabalistinis Chiah (Valia), o Anima – kabalistinis Nešamach (Siela). Animus palaiko ryšį su išorinio pasaulio, o Anima – su vidinio pasaulio objektais. Okultinėje psichologijoje Animus atitinka Sąmonę, o Anima – Pasąmonę. Animus – tai Moters, o Anima – Vyro Siela.

Vyruose esti pasąmoninga Anima, o moteryse – pasąmoningas Animus. Animus ir Anima yra Rytų Jin ir Jang, Tamsos ir Šviesos, principų atitikmenys. Jin ir Jang sąveikos vaisius, jų pusiausvyros veiklos šaltinis – mistinis Tao. Vidurinioji kolona yra mistinio Tao kolona. Tao yra drauge ir Froido libido, ir Emersono viršsąmonė. Tai pačios Gamtos Kelias arba Dinamiškasis Vyksmas. Tao nėra joks protas, tačiau yra protinė Visata. Tai ne tik didi ir galinga Visatą pripildanti jėga, tačiau ir Visa Ko Visata pati savaime. Tai kabalistinė Jechidah (Vienis), sėdinti Keter, pasireiškusios Begalinės Šviesos sferoje. Jechidah yra grynoji Sielos esmė – Protas ir Kūnas. Tai Gyvenimas Šviesoje, drauge ir Tao Dvasia, reiškianti Viduriniojo arba Harmonijos Kelio metaforą.

Tao realizavimas yra žengiančiųjų Viduriniuoju arba Harmonijos Keliu didysis vaisius, kuriam atstovauja Vidurinioji Įšventinimo ir Visumos kolona. Šis realizavimas yra Auksinės Išminties ir Pažinimo Gėlės pažadinimas. Norint pajusti Didįjį Pabudimą, kitaip tariant, nušvisti, būtina rasti pusiausvyrą tarp Gailestingumo ir Teisingumo kolonų simbolizuojamų polių. Šie poliai subalansuojami per juos atitinkančių potraukių transcendenciją žmogaus kūne ir asmenybėje. Tikslingas Viduriniosios kolonos Įšventinamojo darbas yra laipsniškas vidinės darnos, savitvardos arba valios jėgos vystymas: susilaikymas nuo aklų ir pražūtingų potraukių, kuriems atstovauja Gailestingumo ir Teisingumo kolonos; pusiausvyra tarp šių dviejų psichikos aspektų; harmonijos kūrimas tarp smegenų pusrutulių, kurie yra neurologiniai Kolonų atitikmenys.

Trys Kolonos atitinka Sierą, Druską ir Gyvsidabrį – tris Alchemijos Principus (Ars Regia – „karališkasis menas“). Trys Kolonos taip pat atitinka tris Samkhya Gunas (Guna) – tris savybes arba principus. Tai viena iš šešių ortodoksų Hindu filosofijos sistemų, kurias sukūrė Kapila. Šiomis sistemomis pagrįsta visa Raja Joga. Garsioji Patanjali jogos sistema taip pat kilusi iš Samkhya filosofijos. Samkhya filosofijoje Gunos yra Rajas (Aktyvumas), Tamas (Pasyvumas) ir Sattva (Pusiausvyra).

Trys Kolonos taip pat atitinka tris pagrindines hebrajų alfabeto raides, atitinkančias tris Aristotelio elementus – Ugnį (Ignis), Vandenį (Aqua) ir Orą (Aeris). Kairės rankos Kolona atitinka raidę Mem (Vandenį), nes ši Kolona įsišaknijusi į Hod; ją karūnuoja Binah, kurios prigimtis – Vanduo. Dešinės rankos Kolona atitinka raidę Šin (Ugnį), nes ši Kolona įsišaknijusi į Netzach; ją karūnuoja Hokmah, kurios prigimtis ugninga, karšta. Vidurinioji kolona atitinka raidę Alef (Orą); Viduriniosios kolonos Sefirot (taip pat ir neregimoji Sefirah Daat) priklauso Oro elementui, išskyrus Malkut, priklausiančią Žemės elementui; Žemė yra Ugnies, Vandens ir Oro sintezė.

Trys Kolonos taip pat atitinka tris pagrindinius jogos Nadi - pirminius nugaros smegenų nervus, vadinamus Ida, Pingala ir Sušumna. Pastarasis yra tuščiaviduris kanalas, nusidriekiantis per stuburą ir tįstantis nuo stuburo pagrindo į smegenis. Ida yra Sušumna kairėje, o Pingala – dešinėje. Čakros yra išsidėsčiusios ant stuburo kanalo, esančio Sušumna. Pažadinta Kundalini kyla pro Sušumna ir skrodžia kiekvieną čakrų lapelį; čakros išsiskleidžia į visiškai pražydusius lotosus. Kundalini miega tol, kol pabunda Muladhara čakroje, kurios burna užveria išėjimą į Sušumna. Tinkamo įšventinimo metu pabudinta Kundalini (Šakti) žengia Karališkuoju Keliu į Centrinę Nadi (Sušumna), kad susilietų su Viešpačiu Šiva, esančiu Brahmarandhra (Sahasrara – viršugalvio/karūnos čakroje).
Trys Kolonos suvienijamos hermetiniame Kaducėjaus simbolyje, kurį sudaro dvi Gyvatės, atitinkančios Gailestingumo ir Teisingumo kolonas, Gyvybės ir Mirties jėgas. Kaducėjaus viršūnėje, centre, švyti Auksinės Šlovės Rutulys, atitinkantis subalansuotą, pusiausvirą Viduriniosios kolonos Šviesą. Tai kabalistinės Jėgos: OD, OB ir AOUR; OD (AVD) yra Šventosios Šviesos, Gyvybės ir Meilės Magijos Liepsna; OB (AVB) yra Juodosios Magijos Liepsna; AOUR (AVR) yra Pusiausviroji Atviros Dienos Šviesa. Minėtos Jėgos atspindi tris Kelius (būdus), kuriais Kundalini arba Gyvatiškoji Jėga, Eliphas Levi pavadinta Astraline Šviesa, išreiškia įvairias savo galios būsenas. AOUR yra OB ir OD, Šviesos ir Tamsos, pusiausviros sąveikos dieviškasis vaisius – tai OB ir OD baigties Vaisius ir Auksinė Pusiausviros Gėlė. Taigi Vidurinioji kolona yra tarp Gailestingumo ir Teisingumo principų esanti Tobulos Harmonijos Vaisius ir Gėlė. Gailestingumas ir Teisingumas, du Gamtos poliai, papildo ir palaiko visą žemėje esančią gyvybę, o dėl nenutrūkstančios ir nuolatinės orgazmiškos ekstazės sąveikos atlieka Pusiausvyros teikėjų vaidmenį.

Vidurinioji kolona yra falinis simbolis – išsitiesusi Kundalini – Gyvatė, pati savaime esanti falinis simbolis. Karališkajame Magijos Mene falas nebūtinai reiškia patino organą, bet Gamtos seksualinę Jėgą, kiekvieno vyro ir moters Kuriančiąją Energiją. Ši seksualinė Jėga yra kabalistinio Gyvybės medžio Sefirot esmė: seksualinė Jėga gali reikštis kaip aktyvi, pasyvi ar pusiausvira. Vidurinioji kolona atstovauja Seksualinei Jėgai ir penkiems pagrindiniams Jos raiškos būdams (Magijoje juos atitinka penki Aristotelio elementai). Penkiuose raiškos būduose veikia trys Seksualinės Jėgos pasireiškimo formos – Aktyvumas, Pasyvumas ir Pusiausvyra.

Vidurinioji kolona atitinka Mago Lazdą – Jėgos Skeptrą, Auksinės Aušros Hierofanto Lazdą. Ši lazda yra skaisčiai raudonos spalvos, apjuosta 4 aukso spalvos gijomis, kurios atitinka Viduriniosios kolonos 4 Sefirot: Daat, Tiferet, Jesod ir Malkut – rankeną. Lazdos viršūnė, Karūna, simbolizuoja Keter. Tarpai tarp 4 aukso gijų reiškia Gimel, Samekh ir Tao Kelius. Auksinės Aušros Hierofantas laiko Jėgos Skeptrą virš rankenos - Tao Kelio srityje. Toks Hierofanto veiksmas reiškia Jo galią pritraukti ir valdyti Keter Šviesos jėgas; Jėgos Skeptru Hierofantas pro Viduriniąją koloną „nuleidžia“ (atneša) Keter Šviesą (Dvasią) į Malkut (Žemės) sritį.

Vidurinioji kolona reiškia suvienijimą. Tai pusiausvyros taškas tarp dviejų kabalistinio Gyvybės medžio Kolonų; pusiausvyra tarp dviejų Visatos polių. Įšventinimas pats savaime yra magiškas suvienijimo procesas, vyksmas. Suvienyti, vadinasi, sujungti visas Savo dalis į vienovę. Tai priešingų polių - psichikos elementų - suvienijimo į pusiausvyrą vyksmas. Tai procesas, būtinas tinkamai vystyti žmogaus asmenybę.

Be Suvienijimo kandidatas niekaip negalės realizuoti Didžiojo Išminčių Darbo/Darymo. Būtent dėl pastarosios priežasties Telemos Auksinės Aušros ordino Neofito įšventinimų (Pusiausvyros) pamokoje skelbiama: „ Pusiausvyra yra Didžiojo Darymo pagrindas“. Taip pat verta apmąstyti Alisterio Kroulio (Aleister Crowley) teiginį, jog „ Didysis Darymas yra viso Žmogaus tobulos pusiausvyros ugdymas iki Begalybės jėgos“. Suvienijimas yra Raktas į tobulą pusiausvyrą.

Viduriniosios kolonos Sefirot, išskyrus Daat, skaičiai tokie: 1 – Keter, 6 – Tiferet, 9 – Jesod ir 10 – Malkut. Šių skaičių suma yra 26, reiškiantis TETRAGRAMMATON (IHVH) skaičių. Tai taip pat 4 Nekintamų Zodiako ženklų skaičių suma: Tauras (Jautis) – 2, Liūtas – 5, Skorpionas – 8 ir Vandenis – 11. Sefirah Malkut (Žemės) požiūriu tai Kerubimai – Elementų Angelai, o Sefirah Keter (Dvasios) požiūriu – Šventosios Būtybės. Be to, 26 yra magiškas Kubo skaičius, mat Kubas turi 6 šonus, 8 kampus ir 12 briaunų. Sakoma, kad Kube slypi Didžioji Visatos Paslaptis. Alcheminėje terminijoje tai yra Išminčių Akmuo (Lapis Philosophorum - pastaba) – Švenčiausiosios Šventovės arba Kubinės Neliečiamos Šventovės simbolis, kuriame glūdėjo Testamento Arka, ant kurios ilsėjosi Šventoji Šekinah. Kubas yra Pasaulio simbolis ir Dievybės Sostas. Kai kuriose Toto-Atu Taro kortose galima pamatyti Kubo Sostą, kuriame sėdi įvairios archetipinės figūros. Kubas yra Tobulo Pasaulio ir Dangaus Karalystės simbolis. Tai Tiesos pavidalas fizinėje plotmėje. Kubą sudaro 6 kvadratai, sudarantys Perlenktąjį Kryžių – rozenkreicerių Kryžių su Rože centre. Rožė yra paslėpta Kube – Perlenktajame Kryžiuje, kuris simbolizuoja Didžiąją Žmogaus Paslaptį, atskleidžiamą išlanksčius Kubą. Verta paminėti, kad Įstatymo Knygoje parašyta, jog Kubas yra Hadit - kiekvieno žmogaus ir žvaigždės Šerdy degančios Liepsnos - simbolis.

Viduriniosios kolonos Kelius žymintys skaičiai yra: 13 – Gimel, 25 – Samekh ir 32 – Tav. Šių skaičių suma yra 70, kurio vertė pagal hebrajų alfabetą atitinka raidę Ain, atitinkančią 26-ąjį kabalistinio Gyvybės medžio Kelią. Tai Išaukštintojo Falo Kelias, o pati Kolona yra stataus Falo simbolis. Tai Toto-Atu Kelias, vadinamas Velniu – Seksualinės Aistros ir Falo Energijos dievu Panu. Drauge jis yra ir Bafometas – Tikrojo Žmogaus Aukščiausiasis Hieroglifas. Viduriniosios kolonos Kelius atitinkančių hebrajų alfabeto skaičių suma yra 463: Tav – 400, Samekh – 60, Gimel – 3. 463 yra Ra-Hur-Khuit arba Naujojo Eono Viešpaties skaitinė vertė. Tai taip pat MTH HŠOD – Migdolo Šakelės – skaičius. Šiame ryšy pastebima, kad pagal Telemos kabalą Ra-Hur-Khuit reiškia Keter Dievą. Taip pat pastebėtina, kad Migdolas priskiriamas kabalistinio Gyvybės medžio Keter – Viduriniosios kolonos Karūnai. Tiesą sakant, Vidurinioji kolona yra į Visatą Išskleistos Keter prigimties simbolis.

Toto-Atu Taro kortų Didžiųjų Arkanų skaičiai, atitinkantys Viduriniosios kolonos Kelius, yra: 2 – Gimel, 14 – Samekh ir 21 – Tav. Šių skaičių suma yra 37 – YChIDH (Tikrosios Savasties) skaitinė vertė. Keter, Viduriniosios kolonos Karūnoje, sėdi Jechidah. Taigi peršasi išvada, kad Vidurinioji kolona yra Jechidah simbolis. 37 taip pat yra visų Viduriniosios kolonos Sefirot drauge su Daat skaičių suma: 1 – Keter, 6 – Tiferet, 9 – Jesod, 10 – Malkut ir 11 – Daat. Reikia atkreipti dėmesį, kad 3 x 7 = 21, o 21 yra šeštosios Gyvybės medžio Sefirah Tiferet mistinis skaičius. Kitaip tariant, tai skaičių nuo 1 iki 6 suma, nes 1+2+3+4+5+6=21. Tiferet yra Keter atspindys žmogaus prote. 21 taip pat yra trijų TETRAGRAMMATON raidžių, t.y. Yod-Heh-Vav, skaičius. Sefer Jecira, Kūrimo Knygoje, rašoma, kad šiomis trimis raidėmis Dievas pažymėjo šešias kryptis arba suformavo Kosminį Erdvės Kubą.

„Meilė yra Įstatymas – Meilė paklūstanti Valiai“

 
Dark-Reality Forum » Skaitykla ir Poezija » Straipsniai » Viduriniosios Kolonos ritualas
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Dark-Reality © 2021